Autosolar.vn có sử dụng ảnh của một số nguồn ảnh trên mạng internet nhằm minh họa cho các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn về sơn nhà, giới thiệu các mẫu sơn, mẫu nhà sơn đẹp…đến độc giả.

Tất cả ảnh sử dụng trong bài viết mà Autosolar.vn sử dụng minh họa bài viết khá nhiều nên không thể nắm rõ hết thông tin nguồn và các tác giả mong các anh/chị thông cảm. Các anh/chị cũng vui lòng gửi lại phản hồi cho Autosolar.vn nếu:

  • Không đồng ý cho Autosolar.vn sử dụng hình ảnh và yêu cầu gỡ bỏ khỏi website.
  • Yêu cầu đặt link kèm với tên tác giả.
  • Các yêu cầu khác: Vui lòng liên hệ email vn.autosolar@gmail.com với các yêu cầu/khiếu nại.